NAŠE ČINNOST ZAHRNUJE:
  • Generální opravy a modernizace obráběcích strojů.
  • Prodej CNC strojů po generální opravě a modernizaci.
  • Zprostředkování, koupě a prodej použitých strojů.
  • Zajišťování náhradních dílů pro provoz strojů.
  • Technická pomoc při výběru a seřízení stroje u rozběhu výroby součástí.
  • Záruční a pozáruční servis strojů.
  • Servis nástrojových hlav Baruffaldi.

EFEKTY A PŘÍNOSY DOSAŽENÉ MODERNIZACÍ STROJE

Kompletní opravou a modernizací bude dosaženo zvýšení produktivity obrábění u stroje podstatným zkrácením neproduktivních časů, odstraněním, nebo zásadním snížením poruchovosti, zvýšením komfortu programování a obsluhy ŘS, a to zejména:

 

- zvýšení rychloposuvů bude až na max.20m/min.
- otáčky vřetene budou zvýšeny (dle sklíčidla na max. 2.300 1/min. // resp. 1.800 1/min u SPR100)
- instalace elektro-pneumatické nástrojové hlavy (hlav) Baruffaldi umožní chlazení nástrojů středem a tím využití progresivnějších nástrojů pro obrábění, a dále rychlou indexaci 0,4 s
- osazení elektro-skříně bude odpovídat současným normám a bezpečnostním předpisům
- instalací nových hydraulických agregátů, chladících a mazacích agregátů (zejména centrálním mazáním kluzných ploch) bude dosaženo zásadního zvýšení spolehlivosti práce stroje
- novou konstrukcí ochranných krytů stroje, bude eliminován rozstřik chladící kapaliny, a dále bude dosaženo zvýšení ochrany bezpečnosti a hygieny práce
- instalací nového Ř.S. SIEMENS Sinumerik, který odpovídá soudobým, moderním požadavkům bude zajištěno celkové zvýšení produktivity stroje, ale i komfortu řízení a obsluhy
- Výsledkem modernizace je nový, výkonný CNC stroj na stabilním litinovém loži

Popis principu prováděných prací v rámci generálních oprav a modernizace soustruhů

SPR 100

Modernizovaný Soustruh SPR 100 CNC (dle specifik. výše) s řídícím systémem Sinumerik 840 D s CPU 20 (český dialog, floppy drive, RS 232, ethernet) 1x nová 12-ti polohová nástrojová hlava Baruffaldi BEZ poháněných nástrojů s rozhraním VDI 40 , nový hydraulický upínací válec STRONG,, nové sklíčidlo Strong Ø 254

+ nový dopravník třísek vč. vany chlazení (kompakt)

Rozšířená konfigurace:

- 1x horní - nová 8-mi polohová nástrojová hlava Baruffaldi TB 200 s rozhraním VDI 40 s poháněnými nástroji
- 1x dolní - nová elektrická 6-ti polohová nástrojová hlava Baruffaldi TBMA 200 s rozhraním VDI 40 bez poháněných nástrojů
- polohování vřetene po 5°
- včetně nového krytování a kompaktu dopravníku s vanou

Specifikace úprav a prací v rámci přípravy stroje generální opravou a modernizací:

Opravovaný a modernizovaný stroj bude kompletně demontován, provedeno posouzení poškození a opotřebení jednotlivých základních součástí, dílů (odlitků). Na základě posouzení bude rozhodnuto o způsobu renovace, případně výměny za nové součásti.

V rámci GO původních částí stroje se provede oprava a renovace následujících mechanických uzlů:

1. Základna stroje – kompletní očištění lože, provedení úpravy odlitku proti vytékání přepadového oleje a opatření odlitku novým nátěrem dvousložkovou barvou. Opravou a využitím základny původního stroje se dosáhne přednosti řešení: stavba nového, moderního stroje na „vyzrálé litině“
2. Vodící plochy --- přebroušení všech vodících a styčných ploch
3. Kuličkové šrouby --- opravení ve výrobním závodě KŠ Kuřim, případně náhrada novými, uložení na nových ložiscích INA ZARN
4. Suporty --- podélné a příčné vedení renovováno přebroušením a seškrabáním na požadovanou přesnost a předepnutí, provedení úplné egalizace suportů
5. Vřeteno stroje --- opravení, přebroušení, výměna všech ložisek SKF a vyvážení vřetene. Instalace polohování vřetene po 5° indexací = opce.

V rámci modernizace stroje se provede instalace nových systémů a úpravy součástí:

1. Řídící systém --- instalace nového řídícího systému SIEMENS 840 D s PCU20, (český dialog, ruční kolečko, RS232, floppy drive, ethernet, panel řídícího systému je moderně zavěšen na otočném ramenu (variantně – zjednodušení programování SW Shopturn – viz opce)
2. Motor a pohon vřetene --- nový motor SIEMENS 28kW s digitálním regulátorem SIEMENS Simodrive 611. přednost: zvýšení otáček až na max. 2300 1/min. (SPR100=1.800 1/min)
3. Převody --- nové konstrukční řešení převodů vyloučením původních převodových stupňů - s využitím přímé regulace otáček vřetene pomocí motoru a Ř.S.
4. Motory a pohony osových posunů --- nové motory SIEMENS s digitálními regulátory SIEMENS Simodrive 611, přednost řešení: zvýšení rychloposuvu až do 20.000 mm/min,
5. Nástrojová(é) hlava(y)
  V základní konfiguraci
- 1x nástrojová hlava Baruffaldi – elektro/pneumatická TB200 VDI40 BEZ poháněných nástrojů.
- umožňuje chlazení středem nástroje a dosažení rychlé indexace polohování.
  V rozšířené konfiguraci (viz opce)
- 2x elektro/pneumatické hlavy Baruffaldi v konfiguraci:

- horní - 8-mi polohová, pro axiální nástr. – TBMA 200 s VDI40 s  poháněnými nástroji
- dolní - 6-ti polohová, pro radiální nástr. – TB 200 s VDI40 bez poháň. nástrojů
6. Elektroinstalace -- nová kompletně, s přizpůsobením novému Ř.S. a modernizaci stroje, nová kabeláž Lapp Kabel, nové skříně RITTAL
7. Upínání --- nový, průchozí, upínací válec Strong. Nové univers. sklíčidlo Strong Ø 254
8. Hydraulika --- nový hydraulický agregát ARGO-HYTOS, kompletně nové rozvody a prvky
9. Mazání --- nové centrální mazaní typu TriboTec včetně rozvodů a prvků
10. Chlazení a doprav. třísek --- nová konstrukce chladícího agregátu v kompaktu s dopravníkem třísek, včetně instalace nového vysokotlakého čerpadla
11. Krytování --- nové konstrukční řešení krytování stroje, výrazně snižující rozstřik chladicí kapaliny a splňující soudobé požadavky bezpečnosti a hygieny práce
12. Nátěry --- kompletní nový nátěr dvousložkovou nátěr. hmotou

Popis principu prováděných prací v rámci generálních oprav a modernizace obráběcích center

Horizontální obráběcí centrum MCFH 40 CNC

GO + modernizace:

Vřeteno – původní, opraveno, upínací kužel ISO

Ř.S. Siemens Sinumerik 840D s CPU 20 (český dialog, floppy drive, RS 232, ethernet)
(včetně pořízení použitého stroje)

Opce variantně

Vřeteno nové

Ř.S. Siemens Sinumerik 840D s CPU 20 (český dialog, floppy drive, RS 232, ethernet)

+ nové vřeteno Royal ( 8.000 ot/min) upínací kužel DIN40
+ úprava vřeteníku a nové ruky
+ nová planetová převodovka Baruffaldi

V rámci GO a modernizace stroje bude provedena oprava všech stacionárních i mechanických uzlů stroje a dále výměna Ř.S. a dalších komponentů stroje:

1. Základna (fundament) stroje -- celkově vyčištěna, přebroušena a opatřena novým dvousložkovým nátěrem v odstínu RAL 5000.
2. Vodící plochy -- provedena oprava detailním přebroušením, zaškrabáním a ustavením všech vodících ploch.
3. Kuličkové šrouby posuvů -- opraveny ve výrobním závodě KŠ Kuřim, případně nahrazeny novými a uloženy na nových ložiscích.
4. Valivá hnízda suportu Y -- budou vyměněna.
5. Suporty X a Z jsou zaškrabány, je provedeno předepnutí suportů na předepsanou přesnost, je provedena úplná egalizace suportů.
6. Vřeteno stroje – v zákl. nabídce je původní vřeteno opraveno a vyváženo, ložiska vřetene budou vyměněny. ,,,,Variantně bude vřeteno vyměněno za nové, s vyšším počtem otáček (rychlost obrábění až 8.000 ot/min.) a s chlazením nástrojů středem – viz opce.
7. Upínání nástroje  kleštinou -- je opraveno, případně vyměněno za nové.
8. Převody -- všechna ložiska převodové skříně jsou nahrazena novými, převodová skříň je úplně zrekonstruována
9. Mazání --- nové centrální mazaní typu TriboTec včetně rozvodů a prvků
10. Zásobník nástrojů -- je provedena celková oprava zásobníku nástrojů.
11. Výměna nástrojů -- je provedena celková oprava ruky výměny nástroje
12. Otočný stůl – provedení celkové opravy otočného stolu
13. Výměník palet -- je provedena celková oprava výměníku palet a vlastních výměnných palet a jejich upínacích ploch.
14. Hydraulika -- hydraulický okruh je vyčištěn, opraven a celkově přetěsněn, je provedena instalace nového hydraulického agregátu ARGO HYTOS.
15. Chlazení -- chladící okruh je vyčištěn, komplexně opraven a celkově přetěsněn.
16. Krytování -- jsou namontovány nové teleskopické kryty vedení, kryty stroje provedeny novým krytováním.
17. Dopravník/vynašeč třísek -- je rozebrán, vyčištěn, opraven a odzkoušen v provozu na spolehlivost a těsnost.
18. Elektro-instalace -- úplně demontována a je provedena kompletní nová kabeláž.
19. Elektro-rozváděč -- je provedena výměna stávajících elektrických rozvaděčů za skříně Rittal a osazení skříní novými elektropřístroji. Všechny přístroje i skříně jsou opatřeny symbolem CE. U nového elektro-zařízení je provedeno přizpůsobení pro nový řídící systém.
20. Motory -- stávající motory posuvů i hlavní motor jsou vyměněny za nové motory Siemens.
21. Regulace pohonů -- původní pohony jsou vyměněny za nové regulátory pohonů Siemens Simodrive 611. Ppřednost řešení: zvýšení rychloposuvu až do 20.000 mm/min.
22. Řídící systém -- výměna řídícího systému za nový Siemens Sinumerik 840D. Ovládání řídícího systému stroje je řešeno instalací nového ovládacího panelu na otočném rameni, zn. Rittal. Řídící systém je vybaven novým softwarem pro činnost a funkci stroje.
23. Nové přímé odměřování opto-eklektickými pravítky s ofukováním (Doporučuje se pro dosažení vysoké přesnosti stroje)
24. Nátěry -- stroj je opatřen novým dvousložkovým nátěrem v odstínu RAL 7035-bílá, a 5000-modrá.

o nás naše činnost cnc stroje servis reference kontakt

Copyright © 2009 ABNORMIS design